Kůže diabetika

Kožní nemoci mohou být v případě diabetiků buď přímým důsledkem jejich onemocnění, nebo jeho pozdních komplikací. Některá z nich jsou méně závažná, jiná (zvláště infekce) je nutno řádně léčit, především ta na dolních končetinách – hrozí zde riziko tzv. diabetické nohy. Kožní změny výrazně ovlivňuje hyperglykemie, která způsobuje vyšší obsah glukózy v kůži. Ta má za následek glykaci kolagenu, transformaci vlastností pojivové tkáně a změny v regulaci potních žláz. K obvyklým kožním projevům u diabetiků tak řadíme diabetický pruritus, neboli svědění kůže (rozlišovaný dále na svědění generalizovaný v důsledku diabetických metabolických změn, svědění vznikající druhotně spolu s kožními chorobami a svědění jako doprovodný efekt alergických reakcí na konzervační látky, látky prodlužující účinek inzulinu apod.).

Diabetická noha

Častými drobnými poraněními se spodina hyperkeratózy prokrvácí a narušuje se tkáň. Tato fáze onemocnění je bezbolestná a nevykazuje žádné zjevné obtíže, s časem však dochází k narušení kožního krytu, prasknutí hyperkeratózy a vzniku vředu. Vše násobí také infekce v ráně, jež se může dostat až do hlubších struktur a způsobit závažné onemocnění (flegmóna, absces, osteomyelitida).

Svěděním kůže trpí až 30–35 % nemocných, hlavně v období manifestace (projevení se) cukrovky nebo při jejím zhoršení. Svědění kůže se netýká celého těla, ale obvykle je soustředěno do okolí genitálu, konečníku, na šíji, mezi lopatkami, ve vlasaté části hlavy a zvukovodů. Vyskytuje se především u pacientů s komplikacemi v podobě těžší arteriosklerózy (tvrdnutí či kornatění tepen).

 

 

 

Silná kůže

Pacienti s diabetem často trpí ztlušťováním kůže se žlutým voskovitým vzhledem, jež může omezit pohyblivost kloubů. Tato tzv. diabetická dermopatie je nejobvyklejším kožním příznakem onemocnění a projevuje se jako malé okrouhlé barevné skvrny na dolních končetinách. Setkáváme se s nimi hlavně u starších pacientů mužského pohlaví a nevyžadují žádnou léčbu.

Žlutá kůže

Projevem onemocnění bývá běžně nažloutlá kůže, především v oblasti nehtových lůžek prstů na rukou a nohou.

Kožní infekce

S vyšší hladinou glykemie roste také pravděpodobnost výskytu kožních infekcí, které v závislosti na druhu původce dělíme na kvasinkové, bakteriální a plísňové.

Kožní komplikace cukrovky s výskytem puchýřů (bullosis diabeticorum)

Projev cukrovky charakterizovaný tvorbou puchýřů, často rozsáhlých až souvislých v oblastech se zvýšeným tlakem, způsobený těžším poškozením nervů (neuropatií) při dlouhodobější nedůsledné kompenzaci cukrovky.

Kožní granulom (granuloma anulare)

Jedná se v prvotní fázi o hladké, tuhé uzlíky žlutorůžové barvy, časem narůstají oválná ložiska o průměru několika centimetrů, s mírně zavalitými okraji a namodralým středem. Nachází se především na končetinách, ale nevyhýbají se ani dalším částem těla. Průběh je vleklý, ve většině případů se projevy hojí spontánně. V některých případech projevy předchází vlastní diagnóze diabetu.

Granulomatózní onemocnění kůže (necrobiosis lipoidica)

Zhruba 30 % postižených tímto onemocněním se týká pacientů s diabetem. Zasahuje přední plochy bérců, trup, paže, obličej a kštici, přičemž je charakterizováno hnědočervenými skvrnami, které se mohou přetvořit do plochých, povrchových vřídků s nažloutlým středem a rudými okraji. Cca pětina pacientů k vymizení příznaků léčbu nepotřebuje, obecně se však jedná o vleklou a komplikovanou léčbu.

Autor textu: Mudr. Jan Latta